Kategórie
Blog

Pikošky o Nitre

V tomto článku sa dozviete „pikošky“ o Nitre, ktoré ukazujú jej celoslovenské prvenstvo aj európsky význam.

Je to päť pamiatok, ktoré je možné aj uvidieť, ďalšie prvenstvá sú v rovine histórie a návštevník ich nevidí.

Katedrála sv. Emeráma

Väčšina vedeckej obce sa zhoduje v názore, že chrám sa nachádza na miestach kde knieža Pribina v roku 828 postavil kresťanský kostol. Jedná sa o najstarší v listine doložený kostol na území strednej a východnej Európy, ktorý sa stal významným centrom šírenia viery a kresťanskej morálky. Vďaka vzdelaným kňazom – učiteľom tohto chrámu, sa naši predkovia prvýkrát zoznámili s knihami a postupne aj s celým vtedajším európskym vedeckým poznaním.

Nitriansky hrad

S rozlohou 8,5 hektára sa jedná nielen o najväčší slovenský hrad, ale patrí aj medzi najväčšie hrady v Európe. Príčina spočíva v skutočnosti, že vznikol na mieste slovanského hradiska a tie sa neraz vyznačovali mimoriadnou rozlohou. Pôvodná hradná brána sa nachádza v podzemných priestoroch Župného domu, vzdialená pol kilometra od súčasného vstupu do hradu. Je najstarším kamenným hradom na Slovensku. Jeho výstavba sa datuje do záveru 11 storočia. Až do polovice 13 storočia bola väčšina hradov v strednej Európe postavená z dreva i hliny. Nitriansky hrad z kameňa ako jeden z mála odolal aj Tatárskemu vpádu v rokoch 1241- 42. Dnes sú tieto unikátne hradby prezentované verejnosti v blízkosti novej kaviarne pod Juhovýchodným bastiónom.

Kláštor sv. Hipolyta

Ruiny najstaršieho kláštora na Slovensku. Jeho existenciu môžeme predpokladať už v období Veľkej Moravy. Komplex bol zásobovaný vodou z prameňa kamenným vodovodom v dĺžke 200 m. Vodu z prameňa niektorí Nitrania považujú za zázračnú. Neďaleko sa nachádza jaskyňa ktorú obýval pustovník sv. Svorad. Tam ho podľa legendy zachránil anjel zoslaný z neba. Kláštor je ideálnym štartom na poznávanie krás Zoborskej lesostepi.

Židovský cintorín

S počtom okolo päťtisíc hrobov patrí k najväčším na Slovensku. Je rozdelený na ortodoxnú na menšiu neologickú časť. Druhá Zoborská listina zachytáva prítomnosť židovskej komunity prvýkrát na Slovensku už v roku 1113 práve v Nitre. Hrob nitrianskeho rabína Ezechiela Banetha dodnes navštevujú pútnici z celého sveta. Patril k najväčším učencom svojej doby. Legenda hovorí, že z hrobu tohto svätca stúpal do neba svetelný stĺp.