Hotely

Hotel Mikado

HOTEL MIKADO ****

Hollého 11
Nitra

Telefón: (0)37 3210 321
Viac o Hoteli Mikado

HOTEL AGROINŠTITÚT ***

Akademická 4
Nitra

Telefón: +421 37 7910 111, +421 908 291 248
E-mail: recepcia@izpi.sk

Viac o Hoteli Agroinštitút

Nitra – Centrum

HOTEL ÁTRIUM ***, Štefánikova 8, www.hotelatriumnitra.sk
(0)37 6523 790

GRAND HOTEL SOLE ****, Farská 41, www.grandhotelsole.sk
(0)37 77 21 866

HOTEL A REŠTAURÁCIA OKO, Fraňa Mojtu 6, www.oko-centrum.sk
(0) 911 21 21 18

CITY HOTEL ***, Svätoplukovo námestie 1, www.city-hotel.sk
(0)37 652 12 03

HOTEL CENTRUM ***, Svätoplukovo námestie 1, www.hotelcentrum.sk
(0)37 6554397

HOTEL CAPITAL **** , Farská 16, www.hotelcapital.eu
(0)37 6925 201

HOTEL ALEXANDER´S ****, Mostná 68, www.alexanders.sk
(0)37 7920401

HOTEL COMFORT ****, Školská 1, www.hotelcomfort.sk
(0)37 6525 230

HOTEL ZOBOR, Štefánikova 5, www.hotelzobor.sk
(0)37 6525 381

Nitra – Chrenová

HOTEL RIVER ****, Nábr. mládeže 2, www.hotelriver.sk
(0)905 244 245

Nitra – Krškany

HOTEL VILIAM FRAŇO, Sikárska 15, www.hotelviliamfrano.sk
+421 905 438 436, (0)37 2400 020

HOTEL ABC, Novozámocká 220, www.abchotel.sk
(0)37 6580 658

HOTEL NITRA, Novozámocká 214, www.hotelnitra.sk
(0)37 6316 954

Nitra – Zobor

HOTEL ZLATÝ KĽÚČIK ****, Svätourbánska 27, www.zlatyklucik.sk
(0)37 6550 289

Hotely v okolí Nitry

Hotel HRADNÁ STRÁŽ

Hotel Hradná stráž

Parková 11
951 93 Topoľčianky
Tel.: 0915 222 864
Email: recepcia@hradnastraz.sk

Viac o hoteli Hradná stráž

Kaštieľ Mojmírovce izba

HOTEL KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE ****

Recepcia hotela: +421 37 77 98 201 / +421 907 846 040
Bowling Bar, fitness: +421 37 77 98 200
E-mail: recepcia@kastielmojmirovce.sk

www.hotelmikado.sk

HOTEL THERMALKESOV, Poľný Kesov 252, Poľný Kesov, www.thermalnitrava.sk

HOTEL ZÁMOK, Parková 1, Topolčianky,  www.zamok-topolcianky.sk

PARK HOTEL TARTUF BELADICE, www.tartuf.sk