O Nás

O nás

Nitrianska organizácia cestovného ruchu bola založená v roku 2012. Jedná sa o samostatný právny subjekt pôsobiaci podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu registrovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zakladajúci členovia:

Mesto Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ARRIVA Nitra, a. s., Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p. a LL real invest, s. r. o..

Organizácia vznikla v zmysle národnej stratégie rozvoja turizmu a predstavuje moderný systém strategického riadenia turistickej destinácie. Funguje na princípoch verejno–súkromného partnerstva, nakoľko združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v destinácii. Úlohou organizácie je zastrešenie riadenej spolupráce medzi čo najväčším počtom subjektov, ktoré tvoria a ovplyvňujú zážitok návštevníka. Ako organizácia destinačného manažmentu realizuje aktivity zamerané na zvyšovanie počtu návštevníkov a predĺženie počtu dní strávených v destinácii. Úzka spolupráca s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu prirodzene vyústila do ich prijatia za člena organizácie. V roku 2016 sa stali novými členmi Kaštieľ Mojmírovce, obec Mojmírovce, Château Topoľčianky, obec Topoľčianky a Hotel Agroinštitút. V roku 2019 sa stali členom organizácie obec Bojná, OZ RADOŠINKA a Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA, ktoré sú držiteľom značky kvality regionálnych produktov PONITRIE a NITRAVA. Novými členmi organizácie sa v roku 2021 stali Ponitrianske múzeum, nezisková organizácia Castellum a obec Nitrianska Blatnica.  

Od roku 2020 je Nitrianska organizácia cestovného ruchu majiteľom ochrannej známky „regionálny produkt PONITRIE“.