O Nás

Nitrianska organizácia cestovného ruchu bola založená v roku 2012. Jedná sa o samostatný právny subjekt pôsobiaci podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu registrovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zakladajúci členovia:

  • Mesto Nitra
  • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
  • ARRIVA Nitra, a. s.
  • Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.
  • LL real invest, s. r. o.

Organizácia vznikla v zmysle národnej stratégie rozvoja turizmu a predstavuje moderný systém strategického riadenia turistickej destinácie. Funguje na princípoch verejno–súkromného partnerstva, nakoľko združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v destinácii. Úlohou organizácie je zastrešenie riadenej spolupráce medzi čo najväčším počtom subjektov, ktoré tvoria a ovplyvňujú zážitok návštevníka. Ako organizácia destinačného manažmentu realizuje aktivity zamerané na zvyšovanie počtu návštevníkov a predĺženie počtu dní strávených v destinácii. Úzka spolupráca s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu prirodzene vyústila do ich prijatia za člena organizácie.

V roku 2016 sa stali novými členmi Kaštieľ Mojmírovce, obec Mojmírovce, Château Topoľčianky, obec Topoľčianky a Hotel Agroinštitút. 

V roku 2019 sa stali členom organizácie obec Bojná, OZ RADOŠINKA a Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA, ktoré sú držiteľom značky kvality regionálnych produktov PONITRIE a NITRAVA.

Novými členmi organizácie sa v roku 2021 stali Ponitrianske múzeum, nezisková organizácia Castellum a obec Nitrianska Blatnica. V priebehu roka 2022 vstúpila do organizácie obec Prašice a od začiatku roka 2023 je členom NOCR Zoborský skrášľovací spolok a spoločnosť BerCash s. r. o.  

Od roku 2020 je Nitrianska organizácia cestovného ruchu majiteľom ochrannej známky regionálny produkt PONITRIE.

Podrobné informácie o našej činnosti

V nasledujúcich podstránkach nájdete v rámci transparentného zverejňovania informácii naše strategické dokumenty, výročné správy, objednávky, zmluvy, faktúry a ďalšie údaje.