O Nás

O nás

Nitrianska organizácia cestovného ruchu bola založená v roku 2012. Jedná sa o samostatný právny subjekt pôsobiaci podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu registrovaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Zakladajúci členovia:

Mesto Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Arriva Nitra, a.s., Agrokomlex – Výstavníctvo Nitra, š. p. a LL real invest, s.r.o..

Organizácia vznikla v zmysle národnej stratégie rozvoja turizmu a predstavuje moderný systém strategického riadenia turistickej destinácie. Funguje na princípoch verejno–súkromného partnerstva, nakoľko združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v destinácii. Úlohou organizácie je zastrešenie riadenej spolupráce medzi čo najväčším počtom subjektov, ktoré tvoria a ovplyvňujú zážitok návštevníka. Ako organizácia destinačného manažmentu realizuje aktivity zamerané na zvyšovanie počtu návštevníkov a predĺženie počtu dní strávených v destinácii. Úzka spolupráca s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu prirodzene vyústila do ich prijatia za člena organizácie.V roku 2014 sa stala členom NOCR Organizácia cestovného ruchu okresu Nitra a v  roku 2016 sa stali novými členmi Kaštieľ Mojmírovce, obec Mojmírovce, Chateau Topoľčianky, obec Topoľčianky a Hotel Agroinštitút.

Produktom na podporu cestovného ruchu je od júla 2015 aj Regionálna zľavová karta. Karta poskytuje zľavy v oblasti gastronómie, kultúry, športu či ubytovania (www.regionnitracard.sk) .