Mojmírovce

Obec Mojmírovce leží 15 km južne od Nitry. Prvá písomná zmienka o obci s bohatou históriou pochádza z roku 1156. V obci sa nachádza niekoľko dominánt. Na námestí najviac upúta návštevníkov baroková budova rímsko-katolíckej fary a Kostol sv. Ladislava. Unikátom obce je určite aj Urmínsky mlyn z roku 1927. V parku s chránenými vzácnymi drevinami sa nachádza pôvodne barokový kaštieľ a žrebčín, ktoré patrili rodu Huňadyovcov. Bohaté historické dedičstvo obce približujú expozície novovzniknutého Regionálneho múzea Mojmírovce. Múzeum sa nachádza v historickej budove bývalého kaštieľa, ktorý v minulosti slúžil ako letohrádok a od roku 2011 je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok. Regionálne múzeum Mojmírovce bolo pre verejnosť slávnostne otvorené 1. mája 2016 a v súčasnosti ponúka stále aj dočasné expozície, ktoré bezprostredne súvisia s históriou obce, ale aj s národnými dejinami. Najvzácnejšími expozíciami sú zachovaná časť bývalej farskej knižnice obce a tzv. „mojmírovský strieborný poklad“ zapožičaný zo zbierok SNM. Okrem týchto vzácnych exponátov môže návštevník vidieť ukážku dobového nábytku v Čajovom salóniku a expozíciu venovanú najvýznamnejším rodom v obci, ktorých jednotliví príslušníci patrili svojím postavením a činnosťou na cisárskom dvore vo Viedni, ale aj v uhorskej časti monarchie k aktívnym spolutvorcom našich dejín. V pivničných priestoroch múzea je umiestnená expozícia venovaná vinárstvu, nakoľko obec Mojmírovce patrí medzi oblasti s dlhou vinohradníckou tradíciou. Múzeum pripravuje aj rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov a študentov súvisiace s regionálnymi, ale aj národnými dejinami. www.mojmirovce.sk

Urmínsky mlyn je vzácna technická kultúrna pamiatka, ktorá zatiaľ čaká na svoju postupnú obnovu. Strojový mlyn s takmer kompletne zachovaným mlynárskym technologickým zariadením z roku 1927, ktoré dokumentuje výrobu múky v období dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. História tohto mlyna siaha až do začiatkov 19. storočia, kedy patril grófke Terézii Huňady, ktorá bývala vo vtedajšom Urmíne až do príchodu frontu počas 2. svetovej vojny. Pred vojnou ho však kúpil Šebestián Ondra a v sýpke vybudoval mlyn. Dnes patrí jeho pravnukovi Petrovi Škerlíkovi, ktorý ho postupne opravuje a sprístupňuje návštevníkom ako múzeum. Celkovo má 4 podlažia a väčšina technológie pochádza z roku 1926.

Kaštieľ  Mojmírovce**** postavený v roku 1721 je v súčasnosti  trojhviezdičkových hotelom, obklopený  starým anglickým parkom. Hosťom dnes ponúka jedinečnú historickú, kultúrnu, umeleckú (Ikonový salón, Björnsonov salón, chodbu tolerancie, Grasalkovičov salón, chodbu kópií najznámejších obrazov sveta atď.) a vzdelávaciu atmosféru podporenú kvalitnými službami. Okrem duševných zážitkov v podobe masáží, poskytuje kaštieľ aj moderný wellness (suchá fínska sauna s ochladzovacím bazénom, parná bylinná a soľná sauna, sprchy s dažďovými hlavicami, vedro odvahy, Kneippov kúpeľ a oddychová miestnosť), 25m plavecký bazén v štýle zimnej záhrady, bowling a 25m krytú strelnicu na krátke zbrane.  Unikátnou je tiež 300 rokov stará vínna pivnica, ktorá slúži ako salón pre 100 najlepších slovenských vín alebo najslávnejší žrebčín Uhorska, premenený na kongresovú sálu. Hotel poskytuje ubytovanie v dvoch ubytovacích častiach s celkovou kapacitou 85 lôžok. Kombináciu histórie, pokojného prostredia a komfortného ubytovania nájdete v 45 izbách a 3 apartmánoch priamo v priestoroch Kaštieľa a priľahlej zrekonštruovanej depandance budove – Žrebčín. História a unikátna atmosféra kaštieľa sú v izbách premietnuté do nového, moderného vzhľadu v harmónii so starobylým jadrom budovy. Výrazná farebná odlišnosť tapisérií a vysoké stropy dodávajú izbám priestranný nádych a komornú atmosféru. www.kastielmojmirovce.sk

Mojmírovce sú známe nielen krásnym kaštieľom ale aj skvelým vínom. Vhodné klimatické podmienky a úrodná pôda prajú tunajším viniciam. Zo súčasnej plochy 155 ha má z pestovaných odrôd najväčšie zastúpenie Veltlínske zelené, Müller Thurgau, Chardonnay, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon. www.vinopdmojmirovce.sk

Nový propagačný materiál Kaštieľ Mojmírovce 2019 tu:

Mojmirovce_140x140_WEB