Certifikované ubytovanie na vidieku

Okrem certifikovanej značky lokálnych potravín a služieb existuje v Ponitrí od roku 2013 aj systém certifikovanej značky, ktorý hodnotí ubytovacie zariadenia bez ohľadu na to, či ide o luxusný historický kaštieľ alebo milý malý penzión. V súčasnosti prešlo systémom kvality okolo 50 ubytovacích zariadení.

Spoznáte ich podľa tejto značky:

Certifikované ubytovanie na vidieku

www.ubytovanienavidieku.sk