Kategórie
Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predloženie cenových ponúk na predmet „Prevádzka turistického vláčika v sezóne 2022“

Výzva na predloženie CP v zákazke na poskytnutie služby Prevádzka turistického vláčika v sezóne 2022 Prílohy k výzve na predloženie CP – turist. vláčik_2022