Kategórie
Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Vyhlásenie súťaže – Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora

Vyhlásenie súťaže “Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora” Vyhlasovateľ súťaže: Nitrianska organizácia cestovného ruchu n.o. (ďalej len “vyhlasovateľ”) vyhlasuje verejnú anonymnú jednoetapovú projektovú architektonicko-krajinársku súťaž návrhov s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora“ Postup tejto súťaže návrhov, sa riadi podľa ustanovení § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov. TERMÍN vyhlásenia súťaže: 7.11.2023 TERMÍN ukončenia […]