Celodenný press trip v Nitre a Topoľčiankach

novinari web

Piatok 20. apríla 2017 sme pozvali do Nitrianskeho regiónu novinárov zo Slovenska a oboznámili sme ich s novými atraktivitami pre tohtoročnú letnú sezónu: informačno-oddychové centrum služieb pre turistov s vyhliadkovou terasou, nový náučný chodník s mobiliárom a informačnými tabuľami o histórii hradu a podhradia, faune a flóre a jeho okolia, sprístupnená pivnica pod biskupským palácom, veža katedrály sv. Emeráma s terasou a kamennou balustrádou, nová výstava liturgických rúch, inštalovaná vo veži katedrály.  Po prehliadke Nitry sme sa presunuli do obce Topoľčianky, kde nás čakala prehliadka Poľovníckeho zámku, novootvorený areál pre verejnosť s možnosťou lovenia pstruhov, vo vinárskych závodoch Chateau Topoľčianky nám ukázali pivnice ako aj sabráž – techniku otvárania šumivého vína šabľou.

 

Písali o nás

Infocesta pre španielskych novinárov

dscn

22. august 2016, Nitra – Vo štvrtok 18. 8. 2016 sme v Nitre privítali novinárov zo Španielska. Navštívili Hotel Mikado, Nitriansky hrad, Diecéznu knižnicu a medzinárodnú výstavu Agrokomplex. Zaujímali sa o turistické atrakcie v Nitre ako sú múzeá, galérie, prírodné danosti a historické pamiatky. Na Slovensku strávili celkovo 1 týždeň a zavítali aj do nášho mesta. Cieľom presstripu bola aktualizácia knižného turistického sprievodcu o Slovensku pre španielsky hovoriace krajiny.

Infocesta pre novinárov sa konala za podpory Nitrianskej organizácie cestovného ruchu, Mesta Nitra a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.