Výzva na predkladanie žiadostí

Momentálne nie je vyhlásená výzva  k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE.

Indikatívny termín vyhlásenia ďalšej výzvy je 3Q/2021.

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať  Koordinátora značky regionálny produkt PONITRIE, kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie, dokumenty a formuláre.