Certifikačné kritériá

Kritériá pre udeľovanie značky sú formulované tak, aby len tie subjekty a ich produkty, ktoré ich spĺňajú, mohli byť nositeľmi značky. Certifikačné kritériá sa delia na dve hlavné skupiny, základné kritériá a kritériá jedinečnosti.

Základné kritériá vymedzujú , ktoré subjekty môžu byť jej nositeľmi a v súlade s cieľom značky sú to miestni poľnohospodárski a potravinárski producenti, remeselní výrobcovia a poskytovatelia služieb. Splnenie týchto kritérií dokladuje žiadateľ oprávneniami na vykonávanie danej činnosti v regióne. Užívatelia značky sú nositeľmi filozofie značky, dávajú spotrebiteľovi najavo ich postoj k tradíciám a prírode. Splnenie týchto kritérií dokladuje žiadateľ čestným prehlásením, ktoré vyjadruje jeho postoj k dodržiavaniu legislatívy, jeho etické správanie ako aj vzťah k životnému prostrediu.

Kritériá jedinečnosti vyjadrujú, že produkty sú jedinečné a kvalitné, čo je dané použitím domácich surovín a ručným spracovaním v regióne. Naplnenie kritérií dokladuje žiadateľ pomocou dokumentov alebo opisom, ktoré mapujú tradíciu výroby, použitie domácich surovín a podiel ručnej práce.

Splnenie certifikačných kritérií garantuje, že produkty/výrobky označené značkou Regionálny produkt PONITRIE majú regionálny pôvod, že producent/ poskytovateľ služby prispieva k udržateľnému rozvoju regiónu.

  • Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na poľnohospodárske a potravinárske produkty

Kritériá RP PONITRIE poľnohospodárske a potravinárske produkty

  • Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na tradičné remeselné a iné spotrebné výrobky

Kritériá RP PONITRIE remeselné výrobky

  • Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Kritériá RP PONITRIE služby ubytovacích a stravovacích zariadení

  • Certifikačné kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt PONITRIE na doplnkové služby v cestovnom ruchu (okrem ubytovacích a stravovacích služieb)

Kritériá RP PONITRIE doplnkové služby v cestovnom ruchu