Produkty z nášho regiónu Ponitrie

Regionálny produkt PONITRIE je značkou kvality, ktorej cieľom je podporiť kvalitné miestne produkty a služby, ktoré reprezentujú región PONITRIE, tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo a dotvárajú zážitok návštevníka v destinácii.

Produkt Ponitrie