Múzeá a galérie

Diecézne múzeum

DIECÉZNE MÚZEUM – Nitriansky hrad

Viac o Diecéznom múzeu

Nitrianske múzeum<<

PONITRIANSKE MÚZEUM – Pešia zóna

Viac o Ponitrianskom múzeu

Synagóga Nitra

SYNAGÓGA

Viac o Synagóge

Slovenské poľnohospodárske múzeum

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM

Viac o poľnohospodárskom múzeu

Misijné múzeum

MISIJNÉ MÚZEUM – Kalvária

Viac o misijnom múzeu

Nitrianska galéria

NITRIANSKA GALÉRIA – Župný dom

Viac o Nitrianskej galérii

Regionálne múzeum

REGIONÁLNE MÚZEUM MOJMÍROVCE

Viac o Regionálnom múzeu v Mojmírovciach