O nas

O nas

Nitrzańska Organizacja Turystyki została założona w 2012 roku. Jest to samodzielny podmiot prawny działający w oparciu o ustawę nr 91/2010 Dz. U. w sprawie wsparcia turystyki zarejestrowany przez Ministerstwo Transportu, Budowy i Rozwoju Regionalnego RS.

Członkowie założyciele:

Miasto Nitra, Kościół Rzymskokatolicki Biskupstwo Nitra, Arriva Nitra, a.s., Agrokomlex – Centrum Wystawiennicze Nitra, przedsiębiorstwo państwowe oraz LL realinvest, s.r.o..

Organizacja powstała w oparciu o narodową strategię rozwoju turystyki i stanowi nowoczesny system zarządzania strategicznego destynacji turystycznej. Działa w oparciu o zasadę partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ skupia podmioty samorządowe, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty działające na terenie destynacji. Zadaniem organizacji jest skupienie współpracy pomiędzy jak największą liczbą podmiotów, które tworzą i wpływają na wrażenia turysty. Jako organizacja zarządzania ośrodkami turystycznymi realizuje działania ukierunkowane na zwiększanie liczby turystów oraz przedłużenie liczby dni spędzonych w destynacji. Wąska współpraca z usługodawcami z zakresu turystyki w naturalny sposób doprowadziła do przyjęcia ich za członków organizacji. W 2014 roku członkiem została NOCR Organizacja Turystyki Powiatu Nitra, a w 2016 roku nowymi członkami zostali Pałac Mojmírovce, wieś Mojmírovce, Chateau Topoľčianky, wieś Topoľčianky oraz Hotel Agroinštitút. W 2019 roku stali się członkiem organizacji wieś Bojná, OZ RADOŠINKAMiestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA, które są posiadaczem oznaczenia jakości produktów regionalnych PONITRIE i NITRAVA.