Kategórie
Aktuality

Rady držiteľov regionálnej značky PONITRIE sa znovu rozrástli

Nitrianska organizácia cestovného ruchu sa v roku 2020 stala majiteľom ochrannej známky „regionálny produkt PONITRIE“ a v auguste 2020 vyhlásila v poradí už siedmu výzvu pre záujemcov o získanie značky. Bola určená pre výrobcov a producentov z okresov Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce, za predpokladu splnenia kritérií týkajúcich sa regionálneho pôvodu surovín, tradície výrobku, výrobného postupu alebo zloženia, ako aj ručnej práce a výnimočnosti produktu a služby vo vzťahu k regiónu. Do termínu uzávierky bolo predložených spolu 27 žiadostí o udelenie značky, z toho 15 od nových záujemcov a 12 od držiteľov regionálnej značky, ktorí mali záujem o recertifikáciu svojich produktov a služieb. Certifikačná komisia na svojom zasadnutí rozhodla o pridelení značky kvality na včelí med a peľ,  víno, sviečky z včelieho vosku, kozie mlieko, medové pečivo, ubytovacie služby, zážitkové návštevy včelej farmy, upcyklované košele a šaty, kvetinomaľbu a konopné semienka. Značku na ďalšie obdobie udelila Certifikačná komisia  aj  na sušené a tekuté chilli, umelecké rezbárstvo, ubytovacie a stravovacie služby, kravské mlieko, víno, včelí med a peľ, solčiansky skladaník a medovinu. Tieto produkty a služby rozšíria zoznam držiteľov značky regionálny produkt PONITRIE.

V Katalógu certifikovaných produktov je spolu už 35 výrobkov, resp. skupín výrobkov a služieb. Najväčšie zastúpenie spomedzi  držiteľov značky majú vinári a včelári, čo svedčí o rozmanitosti a jedinečnosti regiónu Ponitrie v produkcii vína, chovu včiel a produkcii medu. Nitriansky kraj patrí v rámci Slovenska k regiónom s najväčším počtom včelstiev a aktívnych včelárov. Na túto tradíciu mienime nadviazať  a podporiť ju aj tvorbou zážitkových produktov cestovného ruchu.

Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom,  firmám a zariadeniam v cestovnom ruchu s propagáciou a predajom miestnych výrobkov a služieb, a tým podporiť rozvoj regiónu. Teší nás záujem zo strany výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb prezentovať svoje výrobky, podporovať  a zachovávať tradície a spolupracovať na propagácii regiónu Ponitrie. Aj na základe toho plánujeme  vyhlásiť  ďalšiu výzvu v auguste tohto roka.

Katalóg produktov nájdete TU