Kategórie
Aktuality

Nitrianska organizácia cestovného ruchu prijala v roku 2021 nových členov

Napriek nepriaznivému obdobiu pre odvetvie cestovného ruchu sa súčasťou Nitrianskej organizácie cestovného ruchu v roku 2021 stali tri nové subjekty. Celkový počet členov organizácie sa teda zvýšil na 16.

Nitrianska organizácia cestovného ruchu pôsobí v meste Nitra a okolí už od roku 2012. Vďaka každoročnej finančnej dotácii z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zastrešuje manažment a aktivity cestovného ruchu v destinácii. Organizácia vznikla v zmysle národnej stratégie rozvoja turizmu a funguje na princípoch verejno–súkromného partnerstva, nakoľko združuje samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v destinácii. Úlohou organizácie je zastrešenie riadenej spolupráce medzi čo najväčším počtom subjektov, ktoré tvoria a ovplyvňujú zážitok návštevníka. Hlavným cieľom je najmä tvorba produktu cestovného ruchu a propagácia destinácie. Organizácia realizuje aktivity zamerané na zvyšovanie počtu návštevníkov a predĺženie počtu dní strávených v destinácii.

Novými členmi organizácie sa v roku 2021 stali Ponitrianske múzeum, nezisková organizácia Castellum a obec Nitrianska Blatnica.  

Ponitrianske múzeum v Nitre je regionálnym múzeom, ktoré dokumentuje vývin prírody a spoločnosti okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa v odboroch archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia a zoológia. Ponitrianske múzeum spravuje Múzeum v Zlatých Moravciach a od roku 2008 objekt ľudovej architektúry Dom ľudového bývania v Šali. Nezisková organizácia Castellum bola založená v roku 2010 a medzi jej hlavné činnosti patrí tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Ďalšou jej činnosťou je záchrana a obnova Nitrianskeho hradu. V praktickej rovine organizácia vykonáva činnosť spojenú s prevádzkou Diecézneho múzea. V rámci Nitrianskeho hradu organizačne zabezpečuje viaceré aktivity, ako  je propagácia hradu, organizovanie koncertov, filmových projekcií a pod. Obec Nitrianska Blatnica patrí do okresu Topoľčany a jej snáď najvýznamnejšou pamiatkou je Rotunda sv. Juraja pod Marhátom z 9. – 10. stor., nachádzajúca sa v lesoch nad obcou. Obec je taktiež vhodným východiskovým bodom na nenáročnú turistiku na vrch Marhát so 17 m vysokou turistickou rozhľadňou. Prechádza tadiaľto taktiež náučný chodník Považský Inovec vedúci z Radošiny, cez Nitriansku Blatnicu, vrch Marhát, Bojnú, až po Topoľčiansky hrad.