Kategórie
Aktuality Tlačové správy

Študijná cesta partnerov projektu Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda

Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v dňoch 16.-17. mája 2019 v rámci plnenia úloh projektu pod názvom „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky                v moravsko-slovenském příhraničí“ realizovaného v programe Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, uskutočnila študijná cesta pre partnerov projektu, ktorej cieľom bolo prezentovať pripravenosť Nitrianskeho regiónu na budovanie a oživenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na študijnej ceste sa zúčastnilo 40 účastníkov, ktorí boli tvorení zo zástupcov projektových partnerov z prihraničných krajov,  členov  regionálnej pracovnej skupiny – zástupcov subjektov z oblasti miest a obcí, Katolíckej cirkvi, cestovného ruchu, múzeí, kultúrnych, umeleckých, vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií, či organizácií  a občianskych združení, ktoré majú vzťah a venujú sa téme zachovávania a sprítomňovania cyrilo-metodského kultúrneho a duchovného dedičstva. Účastníci študijnej cesty v rámci jej programu mali zabezpečený vstup do depozitára Archeologického ústavu SAV a Archeoskanzenu na Martinskom vrchu v Nitre,  zúčastnili sa zážitkového interaktívneho inscenovaného predstavenia určeného pre deti a mládež z produkcie Starého divadla Karola Spišáka v Nitre pod názvom „Stretnutie s Veľkou Moravou  “, v rámci Putovania po stopách nitrianskych legiend a po stopách Zoborských legiend vďaka Nitrianskej organizácii cestovného ruchu navštívili Diecéznu knižnicu, pamiatky Horného a Dolného mesta, Diecéznu knižnicu v Seminári sv. Gorazda, areál Zoborského kláštora, vzhliadli na románsky kostol sv. Michala v Dražovciach, prezreli si areál Nitrianskeho hradu a biskupského paláca a navštívili Diecézne múzeum s jeho expozíciou. V ďalšej časti programu sa študijná cesta realizovala v lokalitách obcí Nitrianska Blatnica a Bojná, kde účastníci mali umožnené navštíviť Rotundu sv. Juraja s rovnomenným múzeom, ako aj veľkomoravské hradisko Valy s miestnym múzeom Veľkej Moravy. Na všetkých navštívených miestach bol účastníkom cesty poskytnutý odborný, historický výklad, ako aj odprezentované možnosti ich využitia v záujme zážitkového pútnického turizmu. Účastníci študijnej cesty tak boli oboznámení s lokalitami, pamiatkami a aktivitami, ktoré NSK ponúka do portfólia podujatí Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda a mohli sa presvedčiť o tom, že Nitriansky región ešte aj dnes viditeľne svedčí o tom, že leží na území Nitrianskeho kniežatstva, ktoré bolo jedným z hlavných centier Veľkomoravskej ríše a tento potenciál je významným vkladom do celého aktuálneho projektu.

ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., koordinátor budovania EKCCM v NSK