Zmluvy 2021

Rámcová zmluva o dielo, zhotoviteľ: INOVATIVE, s. r. o., predmet: grafické služby, cena: 15 € + DPH/hod. (pridané dňa 12. 2. 2021)

Rámcová zmluva Inovative 2021

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb, poskytovateľ: Ing. Renáta Lelovská, predmet: služby manažmentu a koordinácie systému značky regionálny produkt PONITRIE, cena: max 4.999 € (pridané dňa 26. 1. 2021)

Rámcová zmluva Ing. Renáta Lelovská