Zmluvy 2018

Rámcová zmluva o dielo, zhotoviteľ: INOVATIVE, s. r. o., predmet: grafické služby, cena: 12 € + dph/hod. (pridané dňa 17. 1. 2018)

INOVATIVE 2018.compressed

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb, poskytovateľ: iFocus, s. r. o., predmet: služby v oblasti online marketingu 2018 (pridané dňa 19. 1. 2018)

iFocus 2018.compressed

Zmluva o spolupráci, partner: Mesto Nitra, predmet: podpora podujatia „Degustácia v Divadle A. Bagara“

zmluva o spolupraci mesto nitra

Zmluva o sprostredkovaní, sprostredkovateľ: Divadlo Andreja Bagara, predmet: predaj vstupeniek na podujatie (pridané dňa 9. 2. 2018)

zmluva o sprostredkovaní DAB

 Zmluva o mediálnej podpore Festivalu chutí Nitrianskeho kraja 2018, dodávateľ: Delikatesy, o.z., predmet: koncept a mediálny servis festivalu (pridané dňa 31.5.2018)

delikatesy

Príkazná zmluva, príkazník: Ing. Lenka Živnerová, predmet: organizačno-technické zabezpečenie festivalu, cena 5 €/h (pridané: 1. 6. 2018)

Zivnerova

Zmluva o dielo, zhotoviteľ: Mgr. Oľga Hodálová, predmet: spracovanie dokumentácie, cena: 290 € (pridané dňa 9. 11. 2018)

zmluva o dielo hodalova

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia, dodávateľ: Ing. Ladislav Fábry, predmet: hudobné vystúpenie, cena: 200 €

zmluva-Fabry

Príkazná zmluva, príkazník: Peter Moritz, predmet: organizačno-technické zabezpečenie podujatia, cena: 50 €

zmluva-Moritz