Zoborský skrášľovací spolok, o. z.

Zoborský skrášľovací spolok  je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Obnovený Zoborský skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny, založeného v roku 1888, ktorého cieľom bolo ovplyvňovať novú výstavbu. Tento spolok bol rok po vzniku premenovaný na Zoborský skrášľovací spolok. Dnes spolok pôsobí v súčasných podmienkach a chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty. Jednou z najvýznamnejších aktivít Zoborského skrášľovacieho spolku v súčasnosti je záchrana a zveľadenie kultúrnej pamiatky Zoborského kláštora. Zoborský skrášľovací spolok sa stal členom Nitrianskej organizácie cestovného ruchu v roku 2023.

Viac o histórii Zoborského kláštora sa dozviete tu Zoborský kláštor – Turistické informačné centrum Nitra