Kategórie
Aktuality

Jarné hudobné stretnutia v Nitre

Mesto Nitra každoročne prináša svojim obyvateľom ako i návštevníkom nášho starobylého mesta hudbu, ktorá je rečou pre tento svet a je jazykom pre všetkých zrozumiteľným, a to prostredníctvom koncertov, ktoré sa uskutočnia v rámci 45. ročníka Nitrianskej hudobnej jari.

Mesto Nitra každoročne prináša svojim obyvateľom ako i návštevníkom nášho starobylého mesta hudbu, ktorá je rečou pre tento svet a je jazykom pre všetkých zrozumiteľným, a to  prostredníctvom koncertov, ktoré sa uskutočnia  v rámci   45.  ročníka  Nitrianskej hudobnej jari. Hlavným organizátorom podujatia je Mesto Nitra a Nitriansku hudobnú jar mladých interpretov organizuje Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra.  Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča.

Otvárací koncert tohtoročnej Nitrianskej hudobnej jari sa uskutoční 5. apríla 2018 o 18.00  h  v nitrianskej Synagóge. Koncert je pripravený z operných a operetných melódií (G. Verdi, J. Strauss, W. A. Mozart, E. Kálmán…) v podaní sólistov, žiakov pani profesorky Magdalény Blahušiakovej a s hudobným sprievodom maďarského Symfonického orchestra Vác (diriguje Pál Farkasz).

Na koncerte v utorok 10. apríla sa predstaví zoskupenie SOLAMENTE NATURALI s programom Thesaurus hebrejských orientálnych melódií (výber zo VI., VIII., IX. a X. zväzku.

  1. apríl bude patriť klasic soulu a flamencu v podaní Natalie a Martina Biesa.

Vo štvrtok 19. apríla sa rozozvučia nitrianskou Synagógou tóny nového klavíra, ktorý Mesto Nitra zakúpilo koncom minulého roka. Klavírny recitál Mariána Lapšanského poskytne neopakovateľný umelecký zážitok a v jeho podaní si poslucháči vychutnajú diela E. Suchoňa, J. Brahmsa, E. Griega a F. Liszta.

 

Všetky koncerty sa uskutočnia v Synagóge v Nitre o 18.00 hodine a predpredaj vstupeniek je v Turistickom informačnom centre (býv.NISYS) a  pred každým koncertom v Synagóge.

Vstupné je 4,- €; zľavnené vstupné pre deti, študentov, ŤZP a dôchodcov je

2,- €-.

Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre – festival mladých interpretov zo základných umeleckých škôl ponúka:

  1. 4. – Tóny srdca / spomienkový hudobný večer venovaný Martine Čiefovej / žiaci a pedagógovia ZUŠ J. Rosinského a ich hostia;

24.4. – Po stopách dávne hudby /žiaci  ZUŠ J. Rosinského a Musicantica Slovaca;

25.4. – Stretnutie pri strunách / IX. ročník gitarového koncertu žiakov a študentov slovenských a zahraničných umeleckých škôl;

26.4. – Hudba nás spája / Komorné sláčikové orchestre – ZUŠ J. Rosinského Nitra a ZUŠ J. Kresánka Bratislava

Koncerty sa taktiež uskutočnia v Synagóge vždy o 17.00 hodine.  Vstup na koncerty mladých umelcov je bezplatný.

26.4. – Hudba nás spája / Komorné sláčikové orchestre – ZUŠ J. Rosinského Nitra a ZUŠ J. Kresánka Bratislava

Koncerty sa taktiež uskutočnia v Synagóge vždy o 17.00 hodine.  Vstup na koncerty mladých umelcov je bezplatný.

Bližšie informácie nájdete na www.nitra.sk

nitrianska_hudobná_jar_2018_web