Kategórie
Aktuality

FĽAŠE TRPEZLIVOSTI

Fľaše trpezlivosti

PONITRIANSKE MÚZEUM V NITRE

Spoločná autorská výstava troch slovenských umelcov vytvárajúcich miniatúrne kompozície vo vnútri fliaš sa bude konať v Ponitrianskom múzeu v Nitre v dňoch 15. 10. – 31. 12. 2020.

Fľaše trpezlivosti vznikli jedinečnou technikou vkladania a dotvárania kompozície v obmedzenom priestore fľaše. Vkladanie modelov do fliaš je remeselnou technikou neprofesionálneho výtvarného umenia, ktorého počiatky sa datujú od prvej polovice 18. storočia. Jeho charakteristickým znakom je kompozícia ohraničená stenami sklenených fliaš, ktorú jej autor podľa vopred premysleného plánu trpezlivo vytvára vo vnútri fľaše cez jej hrdlo. Fľaše trpezlivosti sa vyznačujú žánrovou rôznorodosťou. K tematicky najvýznamnejším patria bezpochyby modely baní, modely lodí a sakrálna tematika.

Úspešná výstava vznikla v Pohronskom múzeu v Novej Bani a prešla vo viacerých obmenách už niekoľkými múzeami na Slovensku aj v zahraničí. Prezentuje troch autorov – Silviu Habánikovú, Pavla Konečného a Katarínu Ledényiovú.

Nezvyčajné na tejto trojici tvorcov je to, že sú v širšom príbuzenskom vzťahu a svoje remeselné zručnosti a znalosti si vzájomne vymieňajú a dovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Všetci traja sa pri popise procesu svojej práce zhodujú, že v mnohých momentoch realizácie doslova nedýchajú, aby sa vyhli najmenšiemu chveniu a víreniu vzduchu.

Prezentované remeselné umenie okrem pestovania nevyhnutnej dávky trpezlivosti a precíznosti spája ľudí, poskytuje priestor pre osobnú realizáciu, rozvoj zručnosti a umožňuje prezentovať výjavy z tradičného prostredia.

Termín konania výstavy: 15. 10. 2020 – 31. 12. 2020 v Ponitrianskom múzeu v Nitre (Štefánikova trieda 1, Nitra)