Agrokomplex

Organizácia bola založená v roku 1974 a v súčasnosti patrí medzi najdôležitejšie výstavnícke organizácie v SR. V celkovej prenajatej výstavnej ploche jej trhový podiel predstavuje v rámci SR viac ako 40%.

Od začiatku roka 2008 došlo k zmene právnej formy organizácie z príspevkovej organizácie na štátny podnik.

Poslaním podniku je podpora komunikácie medzi podnikateľskými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni i podpora obchodu a ekonomickej spolupráce.