Kategórie
Aktuality

Agrokomplex 2019

46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO,
štátny podnik si Vás dovoľujú pozvať k účasti na najväčšej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave na Slovensku
AGROKOMLEX 2019, ktorá sa koná v dňoch 22. – 25. 8. 2019.

Odborné semináre, diskusné fóra, diskusné skupiny, B2B rozhovory, podčiarkujú odborný charakter podujatia.
Skutočnosť, že výstava dokáže dlhodobo pritiahnuť 115 000 návštevníkov poukazuje na význam podujatia aj z hľadiska zachovania osláv úrody a potreby zabezpečenia kvalitnej výživy obyvateľstva.

Súčasťou výstavy budú aj osvedčené projekty:

Národná výstava hospodárskych zvierat – výstava hospodárskych zvierat a drobnochovu
Coopexpo – medzinárodná družstevno-kontraktačná a predajná výstava
Prezentácia programu rozvoja vidieka v podobe 3D Slovenska –pavilón F
Gazdovský dvor – prezentácia programu rozvoja vidieka očami detí
Ovocie roka – výstavná prehliadka najlepších pestovateľov
Zelenina roka – výstavná prehliadka najlepších pestovateľov
Festival národných špecialít – prehliadka výrobcov tradičných slovenských špecialít a tiež bohatý kultúrny program, súťaže a hry pre deti s cieľom zvýšiť ich záujem o život na vidieku.

 

Ďalšie informácie www.agrokomplex.sk

Tešíme sa na Vás.