Kategórie
Aktuality

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu ako Koordinátor regionálneho značenia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v termíne od 02.08.2021 do 23.08.2021.

Termín predkladania žiadostí predĺžený do 31. 8. 2021!

Kontaktná osoba:

Ing. Renáta Lelovská, produktponitrie@nocr.eu, 0948 241 224

 

VÝZVA k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE I

 

Kritériá RP PONITRIE poľnohospodárske a potravinárske produkty

Žiadosť RP PONITRIE poľnohospodárske a potravinárske produkty

Kritériá RP PONITRIE remeselné výrobky

Žiadosť RP PONITRIE remeselné výrobky

Kritériá RP PONITRIE služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Žiadosť RP PONITRIE služby ubytovacích a stravovacích zariadení

Kritériá RP PONITRIE doplnkové služby v cestovnom ruchu

Žiadosť RP PONITRIE doplnkové služby