Kategórie
Aktuality

Zážitková učebná expedícia

Ponitrianske múzeum v Nitre sa okrem výstavnej a zbierkotvornej činnosti čoraz viac venuje výchovno-vzdelávacím aktivitám pre školské a inak organizované kolektívy a rodiny s deťmi. Projekt Zážitková učebná expedícia, ktorý bol na pôde múzea spustený už v lete 2021, sa v tomto období rozširuje, čím nadobúda opäť nový rozmer. Cieľom výchovno-vzdelávacieho projektu je vytvorenie priestoru pre neformálnu a informálnu edukáciu. Ide o sériu vzdelávacích programov pre školy priamo na školách, zohľadňujúcich princípy interaktívnosti, tvorivosti a humanizácie vyučovacieho procesu.

Projekt pozostáva z troch vzdelávacích programov – Expedícia ZOO(lógia), Načo sú nám múzeá? a Divadlo v múzeu, múzeum v divadle. Expedícia ZOO(lógia) popularizuje odbornú prácu múzejného zoológa. Deti sa zážitkovou formou oboznámia nielen s obsahom dlhodobej výstavy Život v poľných a vodných biotopoch, ale spolu s múzejným pedagógom hľadajú odpovede na otázky: Prečo sú v múzeu aj zvieratá? Ako sa dostanú zvieratá do múzea? Prečo ich vystavujeme? Aké prístroje používame pri ich skúmaní? Aká je práca zoológa v múzeu? Program Načo sú nám múzeá? predstavuje poslanie a náplň múzea ako inštitúcie v spoločnosti. Deti majú príležitosť nazrieť za “zatvorené dvere” a spoznať jednotlivé odborné činnosti múzejného života. Deti zisťujú, ako sa do múzea dostal starý džbán a čo všetko sa s ním v múzeu deje predtým, ako ho návštevníci uvidia na výstave. Vzdelávací program Divadlo v múzeu, múzeum v divadle zase zavedie detského návštevníka do sveta divadiel, a to hneď do dvoch, ktoré sú k nám najbližšie. Nadväzuje na aktuálne prebiehajúcu výstavu s rovnomenným názvom a okrem iného predstavuje aj scénu inscenácie divadelného predstavenia Tri sestry.

Súčasťou projektu sú aj metodické odporúčania pre pedagógov definujúce ciele programu, cieľové skupiny, nadväznosť na štátny vzdelávací program, metodiku programu a námety pre prácu so žiakmi na vyučovacej hodine v škole ešte pred stretnutím s múzejným pedagógom.

Projekt Zážitková učebná expedícia má tendenciu stať sa dlhodobým projektom. V budúcom roku bude aplikovaný aj v našich expozitúrach – v Múzeu v Zlatých Moravciach a v Dome ľudového bývania a architektúry v Šali.

Partnerom projektu je Nitriansky samosprávny kraj. Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Mediálnym partnerom je Podcastovo a spoločnosť Fotozolo s.r.o.

www.muzeumnitra.sk