Kategórie
Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Vyhlásenie súťaže – Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora

Vyhlásenie súťaže “Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora”

Vyhlasovateľ súťaže: Nitrianska organizácia cestovného ruchu n.o. (ďalej len “vyhlasovateľ”) vyhlasuje verejnú anonymnú jednoetapovú projektovú architektonicko-krajinársku súťaž návrhov s názvom: „Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora“
Postup tejto súťaže návrhov, sa riadi podľa ustanovení § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov.
TERMÍN vyhlásenia súťaže: 7.11.2023
TERMÍN ukončenia súťaže: 8.12.2023
ZÁMER súťaže: získať najvhodnejší návrh revitalizácie výnimočného historického areálu bývalého Kalvínskeho kláštora, s potrebou doriešenia bezpečnosti, zatraktívnenia, rekreačného využitia a dostupnosti pre verejnosť.

KLS1_ZDN(zadanie_Kláštor)

KLS1_ZDN(podmienky_Kláštor)

Súťažné pomôcky si stiahnete TU:

Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre – podklady – OneDrive (sharepoint.com)

 

Oznámenie o vyhláseni SN ZNH odoslané na zverejnenie