Kategórie
Aktuality

Svetový deň cestovného ruchu v Nitre opäť svetový

Nitra, 27. – 30.9. 2015

Pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu sa Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre prvýkrát v spolupráci s Mestom Nitra a Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu rozhodli zorganizovať už jubilejný desiaty raz podujatie Svetový deň cestovného ruchu. Prvýkrát v histórii toto podujatie dostalo trojdňový priestor, čo podčiarkuje jeho význam a úspešnosť. Predzvesťou osláv bola výstava Reč nitrianskych pamiatok, ktorú si návštevníci Galérie MLYNY Nitra mohli prezrieť od 11. do 30. septembra 2015.

Dlhodobo pripravované oslavy Svetového dňa cestovného ruchu trvali od 27. do 30. septembra. V nedeľu sa konali v zaplnenej Synagóge – koncertnej a výstavnej sieni mesta Nitry 4 prednášky. Úvodné vystúpenie, nazvané Beduíni v Sýrskej púšti, zabezpečil Jaroslav Čukan. Slovom aj obrazovým materiálom priblížil spôsob života a kultúru beduínov a podelil sa o svoje poznatky, ktoré nadobudol počas terénnych výskumov v Sýrii. Tomáš Kučírek a Ladislav Lenovský predstavili Kultúrny cestovný ruch v Petre. Pútavým rozprávaním zaujali aj netradiční cestovatelia Matej Fabšík a Marián Grofčík, ktorí autom precestovali veľký kus afrického kontinentu a získali veľa neobyčajných zážitkov. Záverečnú prednášku Transsibírska magistrála zabezpečil už tradičný účastník osláv Michal Gaj, sprievodca cestovnej kancelárie BUBO Travel Agency. Súčasťou programu v tento deň boli aj bezplatné prehliadky Martinského vrchu, Zoborského kláštora a Horného mesta, počas ktorých profesionálni sprievodcovia odsprevádzali 110 záujemcov.

Oslavy pokračovali 29. septembra Medzinárodnou vedeckou konferenciou doktorandov a vedeckých pracovníkov Príčiny a riešenia cestovného (ne)ruchu. Účastníci sa vyjadrili ku konkrétnym problémom v  cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky a Európy. Analyzovali ich príčiny a navrhli možné riešenia. Na konferencii mali zastúpenie Slezská univerzita v Opave, The Graduate School of Business Studies, Belgrade, Vysoká škola hotelová v Prahe a zo Slovenska Ekonomická univerzita v Bratislave, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Archeologický ústav SAV Nitra, Nitrianska organizácia cestovného ruchu a Oblastná organizácia cestovného ruchu REZORT PIEŠŤANY.

30. septembra 2015 sa konal cyklus cestovateľských i odborných prednášok z oblasti turizmu a gastronómie. Prednášky prebiehali v priestoroch Študentského domova Nitra (Ul. B. Slančíkovej 1). U návštevníkov z radov študentov aj širokej verejnosti mali vzbudiť záujem o cestovanie doma i v zahraničí. Cyklus prednášok odštartovali Margita Vlasovová a Laura Žemberová, ktoré predstavili cestovnú kanceláriu Hechter a svoju kariéru v nej. Najväčšej pozornosti sa tešila Dorota Nvotová, ktorá si získala hlavne mladšie publikum nekonvenčnou prednáškou o živote v Nepále. Prvýkrát bol do programu zaradený aj odborník z gastronómie. Renomovaný šéfkuchár Jaroslav Žídek porozprával o svojich kuchárskych začiatkoch aj o najnovších trendoch v gastronómii. Emire Khidayer priblížila situáciu na Blízkom východe a porozprávala o postavení ženy v arabskom svete aj o svojej odbornej kariére. Študent Katedry manažmentu kultúry a turizmu Martin Pižem vystúpil s prezentáciou o svojom putovaní po Slovensku, Michal Gaj (BUBO Travel Agency) priblížil svoju cestu po Etiópii z pohľadu sprievodcu a Erika Kopálová porozprávala zážitky z cesty po Patagónii.

Na oslavách Svetového dňa cestovného ruchu sa zaregistrovalo viac ako 1200 účastníkov. Okrem študentov a pedagógov z fakúlt UKF v Nitre mali zastúpenie nitrianske stredné školy, ktoré majú v náplni štúdia cestovný ruch, respektíve niektoré jeho parciálne časti.

Súčasťou programu boli aj súťaže. Popularite sa tešila súťažná prehliadka amatérskych fotografov Sila okamihu objektívom cestovateľa. Veľkým lákadlom boli atraktívne a hodnotné ceny.

Je potešiteľné, že organizácia, rozsah, kvalita i návštevnosť podujatí v rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu majú stúpajúci trend.