Kategórie
Aktuality

Svätojakubská cesta na Slovensku

Pri príležitosti 1. výročia zápisu slovenskej vetvy Svätojakubskej cesty – Camino di Santiago do celoeurópskej siete, uskutoční sa v nedeľu 21. októbra 2018 o 15,00 hod v Nitre na Svätoplukovom námestí za účasti verejnosti slávnostné otvorenie úseku pútnickej cesty vedúceho cez územie Nitrianskej diecézy a Nitrianskeho regiónu.

Svätojakubská cesta – otvorenie úseku cez Nitriansku diecézu 

Pri príležitosti 1. výročia zápisu slovenskej vetvy Svätojakubskej cesty – Camino di Santiago do celoeurópskej siete, uskutoční sa v nedeľu 21. októbra 2018 o 15,00 hod v Nitre na Svätoplukovom námestí za účasti verejnosti slávnostné otvorenie úseku pútnickej cesty vedúceho cez územie Nitrianskej diecézy a Nitrianskeho regiónu. Súčasťou otvorenia úseku bude aj liturgické požehnanie pamätnej tabule, pútnických bedekrov a kredenciálov pútnika, ktoré vykoná Mons. ThDr. Štefan Valo, veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly, pri Mariánskom stĺpe na mieste, kde v rokoch 1232 – 1786 stál farský kostol sv. Jakuba. Na vybudovaní úseku pod gesciou Nitrianskeho biskupstva spolupracovali Mesto Nitra a OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago. Srdečne pozývame veriacich z nitrianskych farností a zvlášť obdivovateľov svetoznámej pútnickej cesty.

Túto historickú trasu na Slovensku organizátori obnovujú pre novodobého pútnika, aby mal možnosť nájsť duchovnú obnovu, vytvoriť si čas a priestor pre spoznanie samého seba, aj krás Slovenska. Zároveň prepájajú jednotlivé subjekty a organizácie, kultúrne a historické pamiatky, a tak vytvárajú synergické efekty na podporu rozvoja putovania a pútnického turizmu na Slovensku.  Symbolom Svätojakubskej cesty na Slovensku je žltá mušľa na modrom podklade. Spolu s Jeruzalemom a Rímom sa stalo Santiago de Compostela hlavným pútnickým miestom kresťanského stredoveku až do 15. storočia. Hrob sv. Jakuba, uctievaného ako španielskeho patróna už od 9. stor. slúžil ako pútnické miesto celoeurópskeho významu. Po tom, čo od roku 1244 začali vládnuť v Jeruzaleme moslimovia, sa európski pútnici začali sústrediť na Rím a Compostelu. V tom čase do Compostely prichádzalo ročne takmer pol milióna pútnikov. Púť sa realizovala ako prostriedok spásy a pokánia pre ťažké hriechy. Úcta relikvií svätých, o to viac apoštolov bola v náboženskom rebríčku na veľmi vysokej úrovni a obľúbenosti medzi veriacimi.

V roku 1987 Rada Európy uznala pútnickú cestu do Santiaga de Compostela ako prvú európsku kultúrnu trasu a povzbudila regionálne orgány, aby obnovili pútnické trasy. V roku 1993 bola pútnická cesta do Santiaga de Compostela v Španielsku a v roku 1998 na území Francúzska zapísaná ako svetové kultúrne a prírodného dedičstvo UNESCO. Svätojakubská cesta je v súčasnej dobe najuznávanejšou kresťanskou pútnickou cestou na svete, kde v priebehu rokov putovali obyvatelia z viac ako 160 krajín z celého sveta. V roku 2015 bolo v pútnickej kancelárii, ktorá registruje všetkých prichádzajúcich pútnikov (Oficina de Acogida al Peregrino) registrovaných 262 516 pútnikov.