Kategórie
Aktuality

Študenti z rôznych krajín sveta spoznávali región Ponitrie

„Regionálne značky ako integrovaná súčasť stratégie regionálneho rozvoja“. Tak znela téma prípadovej štúdie 15 študentov regionálneho rozvoja z rôznych krajín sveta.   

V období od 27. júna do 22. júla 2022 sa v rámci svojho študijného programu  IMRD v Gente (International Master Study in Rural Development) zúčastnilo 15 študentov z celého sveta (Honduras, Nigéria, Sýria, USA, Argentína Francúzsko, Etiópia a i.) prípadovej štúdie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Tohtoročnou témou bol rozvoj slovenských regiónov prostredníctvom regionálnych značiek. Základnými súčasťami výskumu bola analýza existujúcej zavedenej značky PONITRIE, testovanie kritérií na zážitkových produktoch v regióne, návrhy na zlepšenie kritérií pre zážitkové produkty a návrh komunikačného plánu.

Nitrianska organizácia cestovného ruchu, ako majiteľ značky regionálny produkt PONITRIE, bola hlavným partnerom prípadovej štúdie, a to najmä prostredníctvom prednášok, terénneho výskumu a stretnutí s držiteľmi značky kvality.

Študenti sa počas mesiaca, ktorý strávili v Nitre oboznámili so slovenskými reáliami, s politikou regionálneho rozvoja na Slovensku, s históriou zavádzania regionálneho značenia a prehľadom regionálnych značiek u nás. V rámci terénneho výskumu navštívili podujatie Nitra, milá Nitra, s cieľom analýzy podujatia a návrhu kritérií kvality pre organizovanie tradičných podujatí v meste Nitra. Jednou z tém bola „Značka kvality ako súčasť rozvoja cestovného ruchu“, nakoľko značka PONITRIE od roku 2020 patrí pod oblastnú organizáciu cestovného ruchu. V praktickej časti študenti navštívili držiteľov značky regionálny produkt PONITRIE. Na Farme Tekvička ochutnali tekvicové jadierka a za studena lisované oleje, dozvedeli sa o histórii fungovania rodinnej firmy. V Stolárstve DEMO, s certifikovanými drevenými suvenírmi, šperkami, hračkami a netypickými doplnkami z dreva im Michal Demo predstavil firmu a jej zameranie. V Nových Sadoch sa pri návšteve Včelárstva Kožák dozvedeli všetko o včelárení v našom regióne a na Slovensku. Každý držiteľ značky zhodnotil prínosy a benefity certifikácie svojich produktov, ako aj ďalšie možnosti a očakávania spolupráce do budúcnosti.

Jedným z bodov výskumu bolo aj potenciálne zavedenie mestskej značky pre výrobcov a producentov z Nitry. Na Mestskom úrade v Nitre študentov prijal viceprimátor Daniel Balko, ktorý je dlhoročným propagátorom regionálnych unikátnych výrobkov. Predstavený bol tiež koncept obnovy Mestskej tržnice v Nitre nielen ako predajného, ale aj kultúrno-spoločenského priestoru. V Nitre sa študenti stretli s potenciálnymi držiteľmi mestskej značky – navštívili pražiareň kávy, výrobcu historických šperkov a producenta  čokolády a výrobkov z orechov a kakaa.

V závere svojho pobytu na Slovensku navštívili Banskú Bystricu, kde im bol ako príklad dobrej praxe predstavený koncept spoločnej komunikácie 6 regionálnych značiek a spolupráca na regionálnej a krajskej úrovni medzi destinačnými organizáciami cestovného ruchu, RA BBSK a držiteľmi značiek. Taktiež videli príklady fungovania spolupráce aj v menej ekonomicky rozvinutých regiónoch Gemeru a Novohradu.

Zavádzanie regionálnych značiek nie je iba o označovaní kvalitných  regionálnych produktov, ale najmä o systéme sieťovania, podpore a spolupráci  medzi aktérmi v rozličných odvetviach. Regionálna produkcia má špeciálne postavenie v rozvoji udržateľného turizmu. Turisti sú často jednou z najsilnejších cieľových skupín, a to nielen ako konzumenti regionálneho jedla a nápojov, ale tiež produktov cestovného ruchu – zážitkových aktivít vytvorených priamo miestnymi producentmi.

Lokálna produkcia je dôležitou súčasťou regionálnej identity a podstatou zážitkového cestovania!