Kategórie
Aktuality

NOVÁ STÁLA EXPOZÍCIA ROD MIGAZZIOVCOV

Návštevníci Múzea v Zlatých Moravciach majú príležitosť zažiť príbeh rodu Migazziovcov v novej dimenzii, ktorú ponúkne pripravovaná expozícia s názvom ROD MIGAZZIOVCOV.

Starý šat spoločenskovednej expozície Múzea v Zlatých Moravciach zostavenej zo zbierok archeológie, histórie, numizmatiky a etnológie nahradí nová stála expozícia s názvom Rod Migazziovcov. Výstavné priestory múzea po dlhých rokoch zmenia svoj pôvodný ráz. Na ploche približne 100 m2 sa ocitne moderná inštalácia historickej témy venovanej šľachtickému rodu Migazziovcov.

Nová expozícia bude predstavená začiatkom decembra 2023, kedy bude slávnostne otvorená a sprístupnená návštevníkom.

Patrícia Žáčiková, riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre:
„Rod Migazziovcov je bezpochyby tou najvýstižnejšou historickou témou situovanou
do prostredia Migazziovského kaštieľa, v ktorom sídli naša expozitúra – Múzeum v Zlatých Moravciach. Príprave novej modernej expozície sme sa s kolektívom Ponitrianskeho múzea v Nitre venovali takmer dva roky. Návštevníkom predstaví viac i menej známe informácie
, fotografie i zbierkové predmety viažuce sa k minulosti rodiny. Autorom architektonického návrhu expozície je Mgr. art. Radovan Labaš. Realizátorom projektu expozície je spoločnosť Ústav technológií a inovácií, s.r.o. z Bratislavy. Nová podoba výstavného priestoru zodpovedá súčasným trendom a nárokom na moderné múzejné výstavníctvo.  Samozrejmosťou expozície budú technológie ako napr. videoprojekcia, zvukový sprievodca či projekčná stena. Nenávratný finančný príspevok na realizáciu je schválený vo výške
172 097,82 eur.
Múzeum pripravuje aj edukačný program s rovnomenným názvom určený žiakom základných a stredných škôl. Momentálne sme v štádiu intenzívnych príprav.“

Projekt Rod Migazziovcov – modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia stálej expozície je realizovaný poskytnutím nenávratného finančného príspevku z výzvy MK SR – IROP-PO7-SC77-2021-75 a spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Zriaďovateľom Ponitrianskeho múzea v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj.

Kontakt:
marketing@muzeumnitra.sk, 0948 194 385
www.muzeumnitra.sk
www.instagram.com/muzeumnitra.sk/
www.facebook.com/ponitrianskemuzeumvnitre/