Slávnosti Nitra, milá Nitra

V meste pod Zoborom sa aj tento rok začiatkom júla uskutočnia tradičné slávnosti – Nitra, milá Nitra. Záštitu nad slávnosťami opätovne prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a SK PRES, nakoľko sa podujatie koná v roku predsedníctva našej krajiny v Rade Európskej únie.

a2944add-f4b2-4712-933e-c39c79aad148

Prvé prázdninové dni (2. až 5. júla) v rámci osláv Nitranov určite sľubujú pestrú ponuku rozmanitých podujatí, ktoré dramaturgia tematicky rozdelila do dvoch častí. Počas víkendových dní bude pre všetky vekové kategórie pripravený bohatý kultúrny program, ktorý sa vráti do Mestského parku na Sihoti a zavíta aj na amfiteáter, kde sa predstavia známe spevácke osobnosti a hudobné skupiny.

Druhá časť osláv bude mať historický a duchovný rozmer. Medzinárodné folklórne festivaly, konferencia o nových poznatkoch o misii sv. Cyrila a Metoda, deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade sú iste lákadlom nielen pre nadšencov histórie.

Rok po poklepaní základného kameňa Archeoparku Nitra tiež pribudli v lokalite Martinského vrchu nové slovanské obydlia, ktoré si bude možné po prvýkrát prezrieť práve počas osláv Nitranov.

Slávnosti vyvrcholia Cyrilo-metodskou národnou púťou na Svätoplukovom námestí 5. júla, ale aj prehliadkami biskupského paláca, vypočutím impozantných koncertov, či vrátením sa v čase do ranného stredoveku – prostredníctvom historického festivalu Pribinowa Nitrawa.

„Úcta k cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, obdiv významných osobností histórie i súčasnosti Nitry, ale aj posolstvo dobra, spolupatričnosti a radosti zo vzájomných stretnutí budú aj tento rok súčasťou slávnosti. Chcel by som poďakovať všetkým partnerom za inšpiratívnu spoluprácu a verím, že slávnosti Nitra, milá Nitra obohatia návštevníkov o nové poznanie, zážitky i priateľstvá a s radosťou sa do Nitry opäť vrátia. Želám vám príjemné chvíle strávené v starobylej Nitre,“ uviedol pred začiatkom podujatia primátor Nitry Jozef Dvonč.

Hlavnými usporiadateľmi slávností Nitra, milá Nitra sú: Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra. Spoluorganizátormi podujatia sú: Archeologický ústav SAV, Bulharský kultúrny inštitút, Dom Matice slovenskej v Nitre, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o., Fun Rádio, Ponitrianske múzeum Krajské osvetové stredisko v Nitre, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Múzeum medoviny Tomka, Slavica o.z., Stredoveká taverna, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Zoborský skrášľovací spolok.

program