Kategórie
Aktuality

FERRATY OD 1. SEPTEMBRA SPRÍSTUPNENÉ PRE VEREJNOSŤ

Od 1. septembra 2022 budú Nitrianske ferraty sprístupnené pre verejnosť. Ide o prvé ferraty na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a tiež prvé na území západného Slovenska.

S myšlienkou vybudovania ferrát, zabezpečených lezeckých ciest, na skale pod Pyramídou v Nitre prišli členovia Nitrianskeho horského spolku. Výstavbu ferrát objednala a financovala Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj. Celkové náklady na výstavbu boli 26 649, 80 eura s DPH. Po prijatí revíznej správy a odovzdávacieho protokolu od firmy Tegelhof Shield, ktorá ferraty vybudovala, prevzala Krajská organizácia cestovného ruchu projekt Ferraty Zobor do svojho majetku. Následne bola uzatvorená zmluva o prevádzke medzi KOCR Nitriansky kraj a Zoborským skrášľovacím spolkom, ktorý bude ferraty prevádzkovať.

Celý projekt je výsledkom spolupráce KOCR, NOCR, TIC Nitra, Nitrianskeho horského spolku a Zoborského skrášľovacieho spolku. Vlastníkom parciel, na ktorých sú ferratové cesty vybudované, je Nitrianske biskupstvo.

Prvé ferraty v Nitrianskom kraji pozostávajú z dvoch samostatných výstupových trás, Brezová a Dubová, s obtiažnosťou B a obtiažnosťou B/C. Turistom umožnia dostať sa až na vrchol skalného piliera vrchu Pyramída na Zobore. Nitrianske ferraty sú jednosmerné. Pre verejnosť sú voľne prístupné až do 30.11., kedy sa začne zimná uzávera. V zmysle prevádzkového poriadku je na ne možné vstupovať v čase dostatočného denného osvetlenia, t. j. asi hodinu po východe slnka a hodinu pred západnom slnka.

Na lezenie sú potrebné ferratové sety, ktoré sú zložené zo sedacieho alebo celotelového úväzu, tlmiča pádov s karabínami a prilby, ktorá je povinná. Odporúčaná je pevná turistická obuv a tiež rukavice.

Vstup detí do 15 rokov bez sprievodu a trvalého dozoru dospelej osoby je zakázaný. Deťom s výškou pod 1,5 metra sa vstup na ferraty neodporúča, hrozí totiž, že nedosiahnu na istiace prvky a zaseknú sa v exponovanom teréne. Vstup na ferraty je na vlastné riziko.

Podľa prevádzkového poriadku „Pohyb na ferratách je možný len na vlastné riziko. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s ferratovým setom, nekvalitného výstroja, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov a pod., a tiež za škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených, nepreberá vlastník a správca ferrát žiadnu zodpovednosť.“

„Ferratové sety si turisti môžu zapožičať za poplatok u prevádzkovateľa, ktorým je Zoborský skrášľovací spolok. Sety sú k dispozícii v Penzióne ARTin, pri ktorom bola kedysi nástupná stanica dnes už neexistujúcej lanovky vedúcej na Pyramídu. Záujemcovia tu zároveň dostanú inštruktáž ako sety správne použiť,“ informoval Vladimír Vnuk, výkonný riaditeľ KOCR Nitriansky kraj.

Všetky potrebné informácie, informácie o výstroji, prevádzkový poriadok aj inštruktážne videá nájdu záujemcovia na webovej stránke viaferratazobor.sk. 

Hlavným cieľom Krajskej organizácie cestovného ruchu Nitriansky kraj je prezentácia a propagácia destinácie Nitriansky kraj doma aj v zahraničí a najmä zvyšovanie návštevnosti turistických regiónov kraja. „Nitriansky kraj má čo ponúknuť svojim návštevníkom najmä z oblasti histórie a vinárstva a odteraz už aj turistickú atrakciu akú športoví nadšenci nenájdu v širokom okolí. Ferraty Zobor budú zážitkom pre milovníkov prírody, turistiky a adrenalínových nadšencov. Veríme, že táto turistická atrakcia pritiahne do Nitry viac návštevníkov a napomôže rozvoju turizmu v našom kraji,“ hovorí predsedníčka KOCR Nitriansky kraj Eva Antošová.

Zdroj TS: Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj