Drevené suveníry, šperky, hračky a netypické doplnky – Michal Demo Stolárstvo Demo

Michal DemoMichala Dema zaujala tvorba z dreva už v mladosti, čo predurčilo aj výber školy s drevárskym zameraním.
Výroba drevených suvenírov, píšťal, šperkov, hračiek pre deti a rôznych drevených doplnkov do domácností alebo záhrad je len stručným opisom toho, čo vo svojej stolárskej dielni vyrába.

Rezbárovým cieľom je ponúknuť návštevníkom našej krajiny alebo regiónu možnosť odniesť si pravú slovenskú spomienku. Drevo je jedinečný materiál, jeho vôňa je nezameniteľná, rovnako svojrázne a originálne sú aj výrobky Michala Dema.
Michal Demo STOLÁRSTVO DEMO je držiteľom práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE od roku 2019.

Kontakt
Michal Demo STOLÁRSTVO DEMO
Golianovo 510, 951 08 Golianovo
Tel.: +421 (0) 908 264 829
e-mail: demo.michal.66@gmail.com