Olejové krajinomaľby – Marek Záhon

Marek ZáhonMarek Záhon pochádza z obce Babindol. Umeleckej činnosti sa venuje od r. 2003. Spätosť s vidiekom a vidieckym spôsobom života u autora podnietili jeho umelecké smerovanie ku krajine a tradíciám. V súčasnosti preferuje olejomaľbu na plátno. Svoje olejomaľby prezentoval na viacerých podujatiach, na slávnosti „Dni obce” vo Veľkom Lapáši, pri otvorení kaštieľa v Nových Sadoch, na výstavisku Agrokomplex v Nitre, na výstave Slovakiatour v Bratislave a na konferencii Leader NSK v Mojmírovciach.

OLAJFESTÉS
Záhon Marek Bábindal község lakosa 2003 óta foglalkozik olajfestéssel. Jelenleg vászonra festi tájképeit, melyeket több kiállításon is bemutatott már.

OIL PAINTING – LANDSCAPES
Marek Záhon lives in the village Babindol. He has been working as an artist since 2003. Author´s artistic direction is aimed to the countryside and traditions. Today, he prefers oil painting on canvas. His works have been presented on several events.

Kontakt / Elérhetőség / Contact
Marek Záhon
Pod záhradami 107
951 53 Klasov
Tel.:0944 137 343
e-mail: marksside@gmail.com