Kravské a kozie mlieko – Ing. Erika Mésarošová

Anubis FarmRodinná farma Ing. Eriky Mésarošovej z Veľkej Doliny sa zameriava na chov dobytka plemena Jersey s mliekovou produkciou, chov koní, agroturistiku a zážitkové pobyty na farme. Okrem koní a dobytka je na farme mini zoo s tradične chovanými zvieratami na hospodárskych dvoroch našich predkov. Farma tiež ponúka predaj z dvora – kravské a kozie mlieko, jazdecké hodiny a kurzy, animoterapiu, hiporehabilitáciu, relaxačné cvičenia na koni, farmingterapiu, ustajnenie a poradenskú činnosť.

KRAVSKÉ A KOZIE MLIEKO
Rodinná farma Ing. Eriky Mésarošovej z Veľkej Doliny sa zameriava na chov dobytka plemena Jersey s mliekovou produkciou, chov koní, agroturistiku a zážitkové pobyty na farme. Okrem koní a dobytka je na farme mini zoo s tradične chovanými zvieratami na hospodárskych dvoroch našich predkov. Farma tiež ponúka predaj z dvora – kravské a kozie mlieko, jazdecké hodiny a kurzy, animoterapiu, hiporehabilitáciu, relaxačné cvičenia na koni, farmingterapiu, ustajnenie a poradenskú činnosť.

TEHÉN ÉS KECSKETEJ
A Jersey marhafajta tenyésztésével, lótenyésztéssel, agroturizmussal foglalkozik, élményekben gazdag pihenést biztosít látogatóinak. Kecske és tehéntejet kínál, továbbá lehetőség van lovaglásra, animoterápiára, hiporehabilitációra és istálóztatásra.

COW AND GOAT MILK
The farm is focusing on breeding of the Jersey cattle for its milk; horse breeding and agro tourism. They are also offering different products directly at their yard- cow and goat milk; lessons for horse riding; animo- or hippotherapy and utilize the stabling.

Kontakt / Elérhetőség / Contact
Ing. Erika Mésarošová
Veľká Dolina 241, 951 15 Mojmírovce
Tel.: +421 (0) 905 518 818
e-mail: anubis2@szm.sk
www.anubisfarm.wbl.sk