Umelecké rezbárstvo – výroba drevených sôch a reliéfov – Peter Šrank

rezbar

Peter Šrank sa umeleckému rezbárstvu venuje už od svojich 11 rokov. Jeho tvorbe dominujú sochy a reliéfy s náboženskou tematikou. Je autorom Poslednej večere, betlehemov v životnej veľkosti, sôch svätcov či postáv z rozprávok. Jedna z nich, vodník, sa stala novodobým symbolom jeho rodnej obce Veľký Lapáš. Mnohé z jeho diel zachytávajú aj aktuálne udalosti zo Slovenska. Svoje práce ráta na stovky. Môžeme ich obdivovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčasnosti ho môžeme nájsť tvoriť aj na Dvore u rezbára na rozhraní lapášskych vinohradov, ktoré postupne ožívajú vďaka jeho drevorezbám.

Kontakt 
Peter Šrank
Veľký Lapáš 730
951 04 Veľký Lapáš
Tel.: 0908 426 295
e-mail: rezbar.vlapas@gmail.com
www.ps-rezbar.sk