Včelí med, včelí peľ, propolis a včelí vosk – Ing. Jozef Čápek, PhD.

Pán Včielka – Zdravie z prírodypan včielka

Včelárstvo je krásne remeslo, ktoré sme zdedili po našich predkoch. Včely nám poskytujú vysoko kvalitnú potravinu – med, ale aj iné produkty ako včelí peľ, propolis, včelí vosk, materskú kašičku. Jozef Čápek sa zaoberá chovom včiel od roku 2007 a je členom Slovenského zväzu včelárov v Nitre. Včelári v Párovských Hájoch a med predáva ako predaj z dvora.

V roku 2010 po troch rokoch včelárenia sa zúčastnil súťaže o najlepší med, medovinu, peľ a ostatné včelie produkty, kde jeho med na základe laboratórnej analýzy, senzorického hodnotenia, dodržania právnych predpisov, zákonov o potravinách veterinárnej starostlivosti, ochrane spotrebiteľa, zdraví obyvateľstva, predpisov týkajúcich sa výroby, spracovania, dopravy, odbytu medu bol vyhodnotený, že med má vynikajúce kvalitatívne parametre a zodpovedá norme kvality a akosti č. 1/2006 čím získal Osvedčenie o akosti medu a ochrannú známku Slovenský med. Následne jeho včelie produkty získali množstvo ocenení na Slovensku a v zahraničí.

V súčasnosti okrem chovu včiel ich rozmnožovaním, opeľovaním, organizovaním výstav, súťaží, robí prednášky pre včelárov, verejnosť a deti.

 

Kontakt
Ing. Jozef Čápek, PhD.

Čajkovského 5, 949 11 Nitra

Tel: 0904 340 094

e-mail: med@panvcielka.eu, jozef.capek@gmail.com

www.panvcielka.eu