Medovina – BERAMED, s. r. o.

medovina beramedBERAMED, s. r. o. je rodinná firma z Topoľčianok, zaoberajúca sa chovom včiel a  spracovaním včelích produktov. Hlavnou činnosťou je však výroba medoviny pod názvom Tekovská medovina. Komerčne firma pôsobí 7 rokov. Bola to záľuba vo včelárení a výrobe medoviny, vďaka ktorej sa rodinná tradícia roky zachováva a rozvíja. Osudovým spojením dvoch starých včelárskych rodín sa začala tradícia výroby tejto medoviny. Prevádzka firmy sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch horárne. Tekovská medovina sa vyrába z vyberaných druhov medu, ktorý pochádza z produktov vlastných fariem a od dlhodobo osvedčených včelárov z regiónu. Dôležitou zložkou Tekovskej medoviny je aj voda, ktorú poskytuje podzemný prírodný prameň z pomedzia Pohronského Inovca a Tríbečského pohoria. Spoločnosť ponúka tieto druhy výrobkov: Tekovská medovina svetlá, mandľová, orechová a višňová. Svoje výrobky prezentovali na výstave APIMONDIA v Buenos Aires v Argentíne v roku 2011.

Kontakt
BERAMED, s. r. o.
Hlavná 287
951 93 Topoľčianky
Tel.: 0949 256 907
e-mail: info@tekovskamedovina.sk
www.tekovskamedovina.sk