Kravské mlieko – Ing. Erika Mésarošová

anubisfarm kravske mlieko

Ing. Erika Mésarošová je majiteľkou Gazdovského dvora Veľká Dolina situovaného 2 km od obce Mojmírovce. Vznikol v roku 2004 a zameriava sa na chov dobytka plemena Jersey s mliekovou produkciou, chov koní, agroturistiku a zážitkové pobyty na gazdovstve, súčasťou ktorého je  mini zoo so zvieratami tradične chovanými na hospodárskych dvoroch našich predkov. Farma tiež ponúka predaj z dvora – kravské mlieko, jazdecké hodiny a kurzy, animoterapiu, hiporehabilitáciu, relaxačné cvičenia na koni, farmingterapiu, ustajnenie a poradenskú činnosť. Na gazdovstve sa nachádza aj hotel pre psov.

Kontakt
Ing. Erika Mésarošová
Veľká Dolina 241
951 15 Mojmírovce
tel.: 0908 135 896
email: erikamesarosova@centrum.sk