Konopné semienka – VšehoMiera

konopné semienka všehomieraSom súkromne hospodáriaci roľník, ktorý od roku 2015 pôsobí pod názvom Mgr. Pavol Kováčik – VšeohoMiera v obci Solčany. Predmetom mojej hospodárskej činnosti je chov koní a ostatných koňovitých zvierat, pestovanie plodín na vlákno a pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien.

Konopu siatu (Cannabis sativa) pestujem od roku 2016. Pred tým som si dlhé roky študoval benefity jej pestovania ako pre pôdu, tak aj pre ľudské zdravie a široké využitie v potravinárstve a v stavebnom priemysle. Z toho dôvodu som sa rozhodol práve pre túto výnimočnú plodinu, ktorá sa u nás pestovala od nepamäti, no postupne sa na ňu zabudlo. Chcel by som obnoviť jej zašlú slávu a priniesť ľuďom obrovské možnosti, ktoré ponúka.

Konopu pestujem na ploche 1ha v katastri obce Solčany. Rastlina konope je kompletne využiteľná. Kvety možno sušiť a vyrábať z nej čaje, maste, mydlá, šampóny, tinktúry a pod.
Konzumovať možno aj samotné semienka. Ďalej z nich možno lisovať olej a výlisky použiť ako prémiové krmivo pre zvieratá alebo ako múku či proteín do potravinárstva.

V roku 2016 som sa stal členom občianskeho združenia Konopný dvor, ktoré sa venuje organizovaniu seminárov, školení, praktických cvičení s cieľom zviditeľniť a zatraktívniť pestovanie konopy siatej na Slovensku. V roku 2019 som bol pozvaný občianskym združením Prakoreň prednášať pre Sokratov inštitút v rámci projektu KonOpäť v Hlbokom s cieľom prinavrátenia povedomia o konope siatej na Záhorí. Konopu plánujem pre jej jedinečnosť pestovať celý život.

Kontakt
Mgr. Pavol Kováčik – VšehoMiera
Hviezdoslavova 603/20
956 17 Solčany
tel.:  0907 115 206
email: pcmachos@gmail.com