Rekreačno – športové jazdenie – Ing. Erika Mésarošová – SHR

rekreačno športové jazdenie koneGAZDOVSKÝ DVOR VEĽKÁ DOLINA ponúka pre všetkých priaznivcov jazdeckého športu ucelené jazdecké kurzy a samostatné jazdecké hodiny. Začiatočníci sa naučia starostlivosti o kone, prácu s koňom zo zeme, správny sed, ovládanie koňa na koňoch charakterných, trpezlivých a spoľahlivých. Pokročilí jazdci majú možnosť využiť individuálne jazdecké hodiny a následné pokračovanie v športovom jazdení.

Každého, kto sa chce naučiť, či už profesionálne jazdiť alebo bude chcieť len zmysluplne tráviť voľný čas v spoločnosti koní, srdečne uvítame a vynaložíme všetko úsilie na to, aby ste sa u nás cítili príjemne, odložili všetky problémy a aby ste pocítili silu vzájomného priateľstva medzi človekom a koňom.

Ponúkame aj profesionálne poradenské služby v oblasti chovu, evidencie a výcviku koní všetkých kategórií.

Ďalej ponúkame:

 • vodenie na koni a poníkovi
 • vozenie v záprahu
 • hipoterapiu a farmingterapiu
 • pony školu
 • vozenie na akciách
 • skijoring – lyžovanie za koňom
 • vychádzky do terénu
 • jazdeckú školu
 • jazdecké kurzy
 • jazdecké hodiny
 • poradenstvo
 • ustajnenie

Ustajnenie koní v rekonvalescencii, úrazoch a na dôchodku.
Spoľahlivá, odborná  a pravidelná starostlivosť je samozrejmosťou. V pastevnom období sú kone celodenne vonku, kde majú k dispozícii prístup k prístrešku, čerstvej vode a senu. V zimnom období a počas zlého  počasia
sú kone ustajnené v boxoch.

Kontakt:
Ing. Erika Mésarošová
Veľká Dolina 241
951 15 Mojmírovce
tel.: 0908 135 896
email: erikamesarosova@centrum.sk