Kategórie
Aktuality

Prezentácia slovenských miest v Ríme

Nitra, 27. 10. 2015

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme v spolupráci so sekciou cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR), Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR), Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu usporiadalo 21. októbra 2015 Workshop cestovného ruchu, ktorý nadviazal na televíznu kampaň SACR v talianskej televízii RAI „Slovensko – krajina priateľov”.

Podujatie otvorili veľvyslanec SR v Ríme Ján Šoth, štátny tajomník MDVaRR SR František Palko a splnomocnený minister Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Talianskej Republiky Uberto Vanni d´Archirafi. Cieľom podujatia bola propagácia Slovenska ako cieľovej destinácie smerom k najvýznamnejším talianskym touroperátorom a novinárom s prioritným zameraním na celoročný turizmus na Slovensku.

V rámci prezentačných blokov vystúpili generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu MDVaRR SR Ivana Magátová, hovorca SACR Martin Šebesta a viceprimátor mesta Nitry a zároveň predseda predstavenstva Nitrianskej organizácie cestovného ruchu Ján Vančo. Priebeh podujatia moderovala ekonomická diplomatka Mária Gaburová. Prezentácia Slovenska bola zameraná na celoročný turizmus na Slovensku a mestá Bratislavu, Košice, Trnavu, Nitru, Banskú Štiavnicu. Celé podujatie bolo sprevádzané krátkymi video spotmi. Súčasťou podujatia bola aj virtuálna prezentácia Slovenska prostredníctvom 3D okulusov, zapožičaných zo Slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO 2015, ochutnávka špecialít slovenskej kuchyne, slovenských vín, medoviny a prezentácia krojov, fujary a iných predmetov slovenskej ľudovej umeleckej tvorby.

Talianski predstavitelia záujmových subjektov z oblasti cestovného ruchu využili možnosť nadviazať priame partnerské kontakty so slovenskými predstaviteľmi z oblasti turizmu. Podujatie bolo bezprostredne sledované miestnymi médiami, čo prispelo k pozitívnej propagácii Slovenskej republiky v Taliansku.