Kategórie
Aktuality

Výzva na predkladanie projektových návrhov

Miestna akčná skupina OZ RADOŠINKA vyhlasuje dňa 05. 02. 2021 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ RADOŠINKA Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021, v termíne od 05. 02. 2021 do 05. 03. 2021 pre opatrenia:

  1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
  2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu je počas pracovných dní od 05.02.2021 do 05.03.2021 v čase od 8:00 do 15:00 v priestoroch sídla MAS OZ RADOŠINKA.

Informácie o vyhlásenej výzve nájdete na stránke https://www.radosinka.sk/leader-clld/aktualne-vyzvy/vyzvy-nsk/