Kategórie
Aktuality

Slovenské poľnohospodárske múzeum pozýva návštevníkov na Otvorenie návštevníckej sezóny !

Voľné prehliadky skanzenu SPM, výstava čepcov a drevorezieb zo zbierok SPM v Konzume, Včelársky skanzen, komentované prehliadky náučným chodníkom, Vozenie na koníkoch – Equifarm

Kedy:       1. mája 2018 (utorok)

Program:

13.00      Otvorenie brán SPM a skanzenu, slávnostné odomykanie NPŽ a krst nového vagóna, prvá jazda sezóny

14.00      Sprievod a stavanie mája – FS Jaročan

14.45      Ukážky práce DHZ Ivánka (Dobrovoľný hasičský zbor)

13.00 – 17.00

  • Voľné prehliadky skanzenu SPM, výstava čepcov a drevorezieb zo zbierok SPM v Konzume
  • Včelársky skanzen, komentované prehliadky náučným chodníkom– 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 (časové zmeny vyhradené) , premietanie filmov so včelárskou tematikou a ochutnávky
  • Vozenie na koníkoch – Equifarm

Počas celého podujatia maľovanie na tvár, ochutnávka medoviny vo včelárskom skanzene, ochutnávky Melta kávy v Konzume,vozenie na koni, parným vlakom NPŽ, detský vláčik.

Voľný vstup.

Jazda NPŽ 3€, detský vláčik 1€.

V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený.

Zmena programu vyhradená!