Cyrilometodská cesta

Cyrilometodská cesta prezentuje súbor trás zameraných  na putovanie po stopách Slovanov smerujúce na Velehrad z rôznych  smerov, využívajúcich  značené trasy Klubu českých a slovenských turistov vhodné predovšetkým pre peších turistov.

Pútnické trasy Cyrilometodskej cesty sú navrhnuté tak, aby prepojili pútnické miesta a prinášali informácie o kultúrnom dedičstve ranného stredoveku.

Ide hlavne o archeologické náleziská a archeoparky – slovanské hradiská, sakrálne stavby, sochy,  obrazy, múzeá, galérie, knižnice a iné expozície.

Viac informácií nájdete na http://www.cyril-methodius.eu/