Kategórie
Aktuality

Odvezte sa z Nitry priamo do Bojnej a späť počas Cyrilometodských osláv

Nitra, 21. 6. 2022 – Vráťte sa o 1200 rokov späť do čias Veľkej Moravy na sídlo neznámeho kniežaťa a prežite na vlastnej koži slávnu históriu Veľkej Moravy prostredníctvom školy písania v hlaholike, dobových remesiel, prezentácii kuchyne našich predkov, ukážok bojového umenia veľkomoravskej armády, či prezentácie výsledkov výskumu archeologického ústavu SAV Nitra. V sobotu 9. júla od 11:00 do 18:00 hodiny sa môžete stať súčasťou Cyrilometodských osláv priamo na Hradisku Valy Bojná. Počas podujatia si môžu stredovek na živo vyskúšať aj deti prostredníctvom množstva dobových atrakcií, ukážok sokoliarstva, lesnej pedagogiky či jazdy na koni. Súčasťou podujatia je taktiež slávnostná bohoslužba, prezentácia výsledkov rezbárskeho sympózia, ako aj ukážka dobového  včelárstva a včelárskych produktov, ktoré boli vzácnym tovarom slovanských kupcov. Viac informácií o programe podujatia nájdete aj na stránke www.hradiskovaly.sk

Na prehliadku odporúčame mať obutú pevnú obuv, nakoľko ide o terén v lese!

Vďaka Nitrianskej organizácii cestovného ruchu sa môžete na podujatie odviezť autobusom pohodlne z Nitry priamo do Bojnej.

Odchod autobusu je v sobotu 9. júla 2022 o 11.00 hodine z autobusovej stanice Nitra (parkovisko za bufetom Pelikán) odchod späť z Bojnej do Nitry je o 17.00 hodine.

Cena za dopravu je jednotná 3 €/osoba. Informácie o lístkoch na info@nocr.eu alebo 0911 392 860.

Aktivitu podporil Nitriansky samosprávny kraj.