ZMLUVY 2022

Od apríla 2022 sú všetky zmluvy uverejnené v Centrálnom registri zmlúv! 

Rámcová zmluva o dielo, zhotoviteľ: Luca Bush s. r. o., predmet: audiovizuálne, mediálne a marketingové služby, cena: max. 10.000 €. (pridané 9. 2. 2022)

Bush 2022-23

Rámcová zmluva o dielo, zhotoviteľ: INOVATIVE, s. r. o., predmet: grafické služby, cena: 15 €/hod bez DPH. (pridané 28. 2. 2022)

INOVATIVE 2022-23

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb, poskytovateľ: Ing. Renáta Lelovská, predmet: služby manažmentu a marketingu značky regionálny produkt PONITRIE, cena: max. 4.999 €/rok. (pridané 23. 3. 2022)

Ing. Lelovská 2022