Zmluvy 2019

Príkazná zmluva, príkazník: Peter Moritz, predmet: organizačno-technické zabezpečenie podujatia, cena: 50 € (pridané 28. 2. 2019)

Moritz degustacia

 

Rámcová zmluva o dielo, zhotoviteľ: INOVATIVE, s. r. o., predmet: grafické služby, cena: 12 € + dph/hod. (pridané dňa 28. 1. 2019)

INOVATIVE 2019-compressed

 

Príkazná zmluva, príkazník: Ing. Lenka Mišková, predmet: organizačno-technické zabezpečenie podujatia, cena: 45 € (pridané 30. 5. 2019)

Mišková

 

Zmluva o spolupráci, Michaela Dubová, predmet: maľovanie na tvár počas podujatia, cena 50 € (pridané 30. 5. 2019)

Dubová

 

Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia, dodávateľ: Milan Veróny, predmet: hudobné vystúpenie počas podujatia, cena: 380 € (pridané 21. 11. 2019)

Veróny