Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja – LEUSTACH

OZ LEUSTACH predstavuje združenie, ktoré začalo svoju činnosť od roku 2002 a podieľa sa na záchrane a ochrane stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja. Funguje na princípe dobrovoľníckej činnosti a svoje aktivity orientuje na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Cieľom združenia je vytváranie pozitívneho vzťahu a ochotnej spolupráce detí a mládeže k historickým a kultúrnym pamiatkam. Ich proaktívna spolupráca následne vedie k viacerým hodnotným skúsenostiam, ako je prehlbovanie kreatívnych schopností, komunikačných či prezentačných dovedností a pracovných zručností. Združenie aktívne prispieva k zachovaniu stredovekej pamiatky hradu Hrušov, ktorý majú vo svojom dlhodobom prenájme. Rovnako sa zaslúžili o záchranu Živánskej veže a hradu Gýmeš. OZ LEUSTACH pravidelne organizuje workshopy, semináre a konferencie pre všetkých zainteresovaných, ktorým nie je ľahostajný osud krásnych kultúrnych pamiatok a prírodného dedičstva Slovenska.