MIESTNA AKČNÁ SKUPINA CEDRON-NITRAVA

Územie Miestnej akčnej skupiny CEDRON-NITRAVA tvorí 18 obcí Nitrianskeho kraja.

MAS CEDRON-NITRAVA je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2007 za účelom budovania verejno-súkromného partnerstva a integrovaného rozvoja najskôr ako Mikroregión CEDRON na území katastrov 7 obcí – Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová a Veľká Dolina.

Webstránka: www.cedronnitrava.sk

ZNAČKA ” Regionálny produkt NITRAVA”

Značka je udeľovaná producentom a výrobcom, remeselníkom a poskytovateľom služieb v regióne CEDRON NITRAVA za produkty a výrobky, ktoré sú originálne, pochádzajú z regiónu, vychádzajú z historických tradícií, sú kvalitné a ručne vyrobené.

Regionálne produkty NITRAVA

Keramika

Včelárenie

Výroba odevov Rematex

Víno AMPEJA

Víno FIERO WINE

Víno z Mojmíroviec

Vea group, s.r.o.

Hotel Kaštieľ Mojmírovce