Kreatívni ľudia

Občianske združenie Kreatívni ľudia sa venuje rozvoju cyrilometodskej tradície.
Jeho členovia a viacerí priaznivci pomáhajú obnoviť pôvodnú cestu, ktorá cez Biskupský háj spájala obce Močenok, Horná Kráľová, Jarok a Cabaj-Čápor s mestom Nitra.

V roku 2023 Kreatívni ľudia otvorili Náučný chodník sv. Gorazda, ktorý požehnal vojenský ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek. Otec biskup spolu s pešími pútnikmi absolvoval 19 km trasu od Kostola sv. Klimenta v Močenku po Nitriansky hrad.

Obnovenú trasu využívajú aj cykloturisti. Kreatívni ľudia organizujú od roku 2022 cyklopúte Trnava –      Močenok – Nitra. Trasu, ktorá je súčasťou Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda, na bicykli absolvoval aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Otec biskup zároveň významne podporuje každoročné skvalitňovanie trasy. Pomohol tiež Nitriansky samosprávny kraj, obec Močenok a množstvo dobrovoľníkov.

Kreatívni ľudia tiež pomáhajú organizovať viaceré podujatia hlavne v okresoch Nitra a Šaľa, ktorých cieľom je rozvoj cestovného ruchu.

www.kreativniludia.eu